Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/social-autho-bio/social_author_bio.php on line 68
Dodaj artykuł
Home   Dodaj artykuł

Dodaj artykuł

Aby zamieścić własny artykuł powinieneś zarejestrować się i postępując zgodnie z instrukcjami zalogować się w celu dodania Artykułu poprzez opcje w lewym pasku menu: Wpisy –> Dodaj.

Pamiętaj o umieszczeniu artykułu we właściwej kategorii (wybór po prawej) oraz dodanie tagów. Przed dodaniem artykułu – sprawdź, czy nie ma w nim błędów, następnie: „Dodaj do przeglądu”. Artykuły będą dodawane dwa razy w tygodniu lub częściej.

Artykuł musi być zgodny z poniższymi zasadami (regulaminem).

Publikując artykuł automatycznie akceptujesz poniższy regulamin.

  • Artykuł musi się składać z co najmniej 2000 znaków.
  • Nie będą publikowane żadne artykuły uznane za słabe merytorycznie, z dużą ilością błędów, zawierające niedozwolone linki.
  • Artykuły muszą dotyczyć tematów związanych z macierzyństwem, dziećmi, rodzicielstwem.
  • Hiperłączy nie można umieszczać we wstępie artykułu. W treści artykułu można umieścić 1 link, pod warunkiem, że nie będzie to link komercyjny.  W stopce autorskiej można umieścić 1 link związany tematycznie z artykułem.
  • Moderator ma prawo usunąć niewłaściwe linki.
  • Artykuł należy podpisać imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
  • Artykuł musi być unikalny, tzn. nie może być wcześniej opublikowany na innych stronach www (będzie to każdorazowo sprawdzane przy nowym artykule i wybiórczo przy artykułach już dodanych). Autor zamieszczając dany artykuł deklaruje, że posiada do niego pełne prawa autorskie. To samo dotyczy grafik / zdjęć, które autor dołącza do artykułu.
  • Artykuł nie może naruszać praw autorskich, ani majątkowych. To samo dotyczy grafik / zdjęć, które autor dołącza do artykułu.